Schade – duidelijke taal

Verzekeraars in de publiciteit

Verzekeraars hebben het in de publiciteit niet gemakkelijk.

expertiseHet imago van ‘wel premie innen, geen schade uitbetalen’ is hardnekkig. AD en Trouw besteedden aandacht aan de site verzekeraarsklachten.nl die aangeeft dat verzekerden een aanbod bij schade vooral kritisch moeten beoordelen en daar desgewenst ook een deskundige bij kunnen inschakelen.

Als u een deskundige inschakelt, om u in het lastige overleg  te laten bijstaan, betaalt de verzekeraar de kosten van die deskundige bovenop de totale schade die wordt vergoed.

Gezien de berichtgeving en onze ervaring, lijkt het bij de vaststelling van materiële schade ook de moeite waard om een eigen deskundige, een eigen expert zoals Krantz & Polak RESOLVE  in te schakelen. Deze eigen expert verdedigt het uitgangspunt dat u de beschadigde zaken tegen de nieuwwaarde vergoed moet krijgen. Niet te reparen en verloren zaken worden, als het aan de expert van de verzekeraar ligt, veelal op basis van de dagwaardebepaling vergoed. De experts van de verzekeraar bepalen die waarde. Daarnaast kent elke polis beperkingen en uitsluitingen. Een eigen deskundige helpt u een optimale schadevergoeding te verkrijgen. Eric Horssius

Lees verder

2 thoughts on “Schade – duidelijke taal

Comments are closed.