Hulp nodig? Bel ons direct: +31306622424

Reactie Verbond van Verzekeraars uitzending Radar

Posted on October 20, 2015

Naar aanleiding van de uitzending van Radar over schadeverzekeringen op maandag 19 oktober heeft algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars de onderstaande reactie gegeven.

‘Den Haag, 18-10-2015

Statement algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars over contra-expertise.

Vanavond ben ik helaas niet in de gelegenheid ‘live’ in de studio te reageren op het vervolgitem over contra-expertise, vandaar een schriftelijke reactie: Klanten van verzekeraars hebben na een schade altijd het recht om een contra-expert in te schakelen. Veel verzekeraars wijzen daar ook actief op – zeker bij grotere, complexe schades. Over de vergoeding van contra-expertisekosten is bij een aantal klanten soms onduidelijkheid – zo bleek uit een uit-zending van Radar op maandag 5 oktober. Het Verbond heeft in die uitzending aangegeven om in overleg met zijn leden en het NIVRE bestaande informatie hierover, de Gedragscode schade-expertise en een consumentenbrochure, opnieuw onder de aandacht te brengen en de communicatie hierover te verbeteren. De onduidelijkheid over de vergoeding van contra-expertise richt zich onder meer op de vraag of verzekeraars in hun polisvoorwaarden deze vergoeding mogen maximeren tot de hoogte van de kosten van een eigen schade-expert. Het Verbond zal advies inwinnen over de validiteit van de maximering van deze kosten. Dit staat overigens los van het feit dat verzekeraars wettelijk verplicht zijn naar redelijkheid gemaakte kosten voor de vaststelling van de schade te vergoeden.’