Hulp nodig? Bel ons direct: +31306622424

Schadeomvang

Waarom een contra-expert?

Verzekeringsmaatschappijen werken met eigen experts of expertisebureaus waarmee een vaste relatie wordt onderhouden. Het spreekt voor zich dat deze expertisebureaus in grote mate omzetafhankelijk zijn van de verzekeraar en aan deze opdrachten hun bestaansrecht ontlenen. Dat dit op gespannen voet staat met het begrip ‘onafhankelijk’ spreekt ook voor zich. Maar juist een objectieve benadering van uw schade is, behoudens kennis, de hoofdvoorwaarde voor correcte afwikkeling.

In dit schadeafwikkelingsproces bent u, als niet ervaringsdeskundige, de onderliggende partij, terwijl ook in de polis genoemde begrippen als dagwaarde, herbouwwaarde, aantonen en bewijzen van schadehoogte, mededelingsplicht, medewerkingsplicht en bewijslast, ruimte laten voor eenzijdige interpretatie. Waarborg voor correcte schadeafwikkeling is gelijkwaardigheid van partijen, waarbij uw recht op passende schadeloosstelling voorop staat. In dit proces is inschakeling van een eigen contra-expert, met deskundigheid van de materie en procedure, van het hoogste belang.

Veel gehoorde klachten zijn dat schadebedragen niet door de verzekeraar zijn opgenomen, of dat er onredelijk hoge afschrijvingen worden toegepast. In de praktijk blijkt uw tussenpersoon je niet te kunnen helpen. Bij dergelijke discussies kan u terugvallen op de uitgebreide know how van ons. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat u snel die schadevergoeding ontvangt waarop je volgens de polisvoorwaarden recht hebt!

In alle gevallen waarin je van mening bent dat u recht hebt op een hogere schadevergoeding kan -en moet u eigenlijk- gebruik maken van een contra-expertise.

Wacht niet te lang. Schakel ons tijdig in. Wij zijn u graag van dienst.

Snel onderzoek

    What is 6 + 3 ?