Wanneer is een schade-expert nodig?

Bij grotere schades komt onze schade-expert bij u langs. Hij bekijkt wat precies de schade is en of deze verzekerd is. Soms wordt de schade ook telefonisch of via video chat afgewikkeld. Onze schade-expert is er ook om u te helpen en uw vragen te beantwoorden. Hij is uw aanspreekpunt en zorgt ervoor dat uw schade snel en goed wordt afgehandeld. Bent u het niet eens met de hoogte van de vergoeding? Dan mag u zelf een expert inschakelen. Wij noemen dat een contra-expert. Lees hierover meer bij punt 3 (Contra-expertise) van de brochure ‘Wat doet een schade-expert?‘.

Bron: Interpolis

Verzekeraars: ‘advocaatkosten drijven premies op’

Het Verbond van Verzekeraars (zonder Verzekerden en zonder Polissen) heeft weer orakelt[1].

“Toegenomen advocaatkosten zijn één van de oorzaken voor de duurder geworden autoverzekeringen”. Hoewel de woordvoerder van het Verbond geen duidelijke verklaring heeft voor de stijging van de advocaatkosten, belet dit deze spreekbuis van de belangenbehartigers van verzekeraars niet om alvast aan te kondigen dat de premies voor verzekeringen: “weer moeten worden opgeschroefd om zodoende verzekeraars zich staande te kunnen laten houden”.

Zich waarschijnlijk realiserend dat deze conclusie niet gedragen wordt door de gestelde feiten doet de woordvoerder snel en op de nipper een ondersteunend motief toevoegen: “een andere oorzaak voor de stijgende kosten van autoverzekeringen is  –volgens het Verbond- dat steeds meer partijen schade willen verhalen op de aansprakelijke partij”.

Dat het Verbond slechts een lobby en belangenpartij is, komt nooit duidelijker naar voren dan op het moment dat woordvoerder Rudi Baars de microfoon neemt. Alleen hij is, namens het Verbond, in staat om de schuld van premiestijging te leggen bij gedupeerden. Ook de advocaten, die de belangen behartigen van die gedupeerden, doen in zijn ‘complotdenken’ mee aan deze forse premiestijgingen. Om redenen waar het Verbond ons naar laat raden, verzuimen zij de rol van schadebehandelaars van de eigen verzekeraars in hun feitenapparaat mee te nemen. Een ieder die echter thuis is in deze nare, zwarte wereld van verzekeraars, en  schade behandelen, weet hoe het er aan toe gaat. Een gedupeerde, die zich meldt zonder advocaat bij een verzekeraar, is –bij voorbaat- kansloos in het verkrijgen van een passende en redelijke schadevergoeding.

De situatie is grimmiger, schadebehandelaars van verzekeraars schromen niet om ook advocaten te ringeloren en te frustreren als het gaat om het verkrijgen van een betaling die een slachtoffer redelijkerwijze toekomt. Typerend is de behandeling van een verkeersslachtoffertje van 10 jaar oud, die vanwege de opgelopen zware verwondingen aan haar benen, nimmer meer een jurk of rok zal kunnen dragen. Verzekeraars achten het dan juist om tegen zo’n meisje te zeggen dat: “dat geen schade is, nu er immers hele fraaie maillots en broeken te koop zijn”. Met een dergelijke houding mag het Verbond zich niet afvragen waarom er meer en meer door gedupeerden gezocht wordt naar deskundige belangenbehartiging. De door het Verbond veroordeelde maar vooronderstelde “claimcultuur” is, vanwege de soms schrijnende, achterhaalde en zelfs achterlijke, schadebehandeling, slechts een reactie van gedupeerden op de door verzekeraars ingezette actie van altijd en overal te laat en te weinig willen vergoeden.

Opmerkelijk is dat het Verbond onveranderlijk de voorloper is van het aankondigen van premiestijgingen. Zij neemt, met alle liefde zo lijkt het, de rol op zich van verkenner, die de markt en haar temperatuur gaat peilen. Niet in de laatste plaats wordt de stemming gemeten van toezichthouders, consumentenorganisaties en politici. Deze beleidsbepalers worden over het algemeen deskundig door het Verbond in de hoek gezet, als het gaat om het argument dat verliezen van enige honderden miljoenen in een jaar “vanzelfsprekend” dienen te leiden tot premiestijging. Bijzonder sneu is het om te constateren dat beleidsbepalers zich deze praatjes onnadenkend laten aanmeten.  Ik herinner me nog goed dat toen ik werkzaam was in de kamer naast die van de holding-fiscalist van AEGON, zijn dagelijkse grap was dat “als een verzekeraar in de publiciteit kwam met winst, zij dat dan hun eigen fiscalist dienden te verwijten”.  Daarboven stelde deze toenmalige collega dat winsten in de ene sector “gelukkig” gebalanceerd kon worden niet met incidentele verliezen in de andere sector. “als het tegenzit in de ene sector, dan hang je dat aan de grote klok, als het structureel meezit in de andere sector(en) dan verdoezel je dat. Zo’n politiek doet aandelenpakketten en winkelcentra in de portefeuille komen”.

In het Rank Xerox verhaaltje van het Verbond (het kan net zo goed passend worden gemaakt voor hagelschade, stormschade etc., wordt de Zwarte Piet toegespeeld aan (de advocaat van) de gedupeerden. Nimmer wordt de Sinterklaas van de herverzekering een rol toebedeeld in deze repeterende klucht. In Nederland wordt, met doorbetaling van circa 40% van alle door Nederlanders betaalde schadepremie, de schadelast goeddeels neergelegd bij herverzekeraars. De conclusie dat daardoor feitelijk 60% premie teveel betaald wordt door Nederlanders, laat ik nu maar even voor wat het is. Het gaat mij erom dat het Verbond stopt met doorzichtige huilie huilie verhalen over de lage premies en verwijten aan individuele slachtoffers en hun advocaten. Het argument dat het collectief daarom meer premie moet betalen is stilaan rijp voor het historisch rariteitenkabinet. De olifant in de kamer dient benoemd te worden: verzekeraars willen elk jaar meer winst en zeker niet het appeltje voor de dorst in enig jaar opeten.

 

Eric Horssius is Gerechtelijk Deskundige en werkzaam als schadedeskundige bij Krantz & Polak RESOLVE te Bilthoven

[1] http://www.advocatenblad.nl/?p=86822

Gevaarlijke producten: wat kun je doen bij schade door kortsluiting, brand in de wasdroger, lekkende slang, vonkende broodrooster of smeltend plastic?

Stel de vonken slaan uit je broodrooster of je krijgt een lelijke snee in je hand omdat het mes van je keukenmachine plotseling afbreekt. Wie is dan aansprakelijk? En hoe krijg je de schade vergoed? Elke week worden er wel producten teruggeropen omdat ze schade veroorzaken. Maar wat nu als je keuken is verbrand? Wat kun je doen als je een onveilig product hebt gekocht?

Gevaarlijke producten: schade claimen

Volgens artikel 6: 186 van het Burgerlijk Wetboek is een product onveilig als het niet de veiligheid biedt die je daarvan mag verwachten. Een gevaarlijk product kan schade veroorzaken aan andere spullen. Denk bijvoorbeeld aan een brandgat.

Maar je kunt er ook door gewond raken, bijvoorbeeld omdat een vonk of glassplinter in je oog komt. Al deze schade kun je verhalen. Daarnaast kun je ook andere schade claimen die het gevolg is van het ongeval, zoals gemiste inkomsten, kosten voor juridische hulp en smartengeld.

Er geldt wel één belangrijke voorwaarde: je moet het product normaal en volgens de gebruiksaanwijzing hebben gebruikt.

Wie is aansprakelijk?

Bij wie je vervolgens terecht kunt, hangt af van de hoogte van de schade. Bedraagt deze minder dan 500 euro – zoals bij de bovengenoemde voorbeelden – dan is de winkelier aansprakelijk. Deze is immers wettelijk verplicht om jou een deugdelijk apparaat te leveren.

Is de schade hoger, dan moet je de fabrikant aanspreken. Als het product in het buitenland gemaakt, dan is de importeur aansprakelijk, mits deze in Europa actief is.

Het maakt voor de claim niet uit of je de eigenaar, gebruiker of een omstander was.

Let wel: het gaat hier om schade als gevolg van het gebruik van het product. Voor een vergoeding van het aankoopbedrag van het onveilige product (zoals het broodrooster) moet je altijd contact opnemen met de winkelier.

Voorbeeldbrieven bij schade

Stuur de verkoper of fabrikant een klacht per aangetekende brief en vraag hem of haar om binnen twee weken te reageren. In deze brief geef je aan wat er is gebeurd, dat je schade hebt geleden en dat je deze vergoed wil hebben. Vergeet niet erbij te vermelden dat ook eventuele toekomstige schade als gevolg van het ongeval zult claimen.

Een handig hulpmiddel vormen de voorbeeldbrieven van Consuwijzer voor winkeliers en producenten.

Stuur waar mogelijk bewijzen van de schade mee. Voor sommige schadeposten gelden standaard tarieven.

Rechtsbijstandsverzekering

Blijft een reactie uit of ben je ontevreden over het antwoord van je rechtsbijstands-verzekering inschakelen, bel met ons voor de oplossing.

Een professionele partij, en dat is Krantz & Polak RESOLVE inschakelen is verstandig, want een schadeclaim indienen is vaak een ingewikkeld en tijdrovend traject. De belangen voor de tegenpartij kunnen groot zijn, omdat bij bijvoorbeeld een productiefout misschien nog meer slachtoffers zijn gevallen. Bovendien worden de zaken van de tegenpartij behandeld door een professionele verzekeraar, die gepokt en gemazeld is in schadezaken. Het is lastig om hier als particulier of MKB-er tegenop te boksen.

Melding bij NVWA

Om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen, is het ook verstandig om een melding te doen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Deze organisatie houdt toezicht op de veiligheid van producten en levensmiddelen.

Als een product niet aan de veiligheidseisen voldoet, kan de NVWA ingrijpen, door de producent te dwingen het product uit de handel te nemen. Ook kan de NVWA aan fabrikanten waarschuwingen geven en boetes opleggen.

Bron: www.z24.nl