Maatregel gedragscode Interpolis was gedoemd te mislukken

Rechter: ‘Interpolis moet ook kosten vergoeden van schade-expert die geen NIVRE-lid is’

Interpolis mag niet weigeren de kosten te vergoeden van een door de verzekerde ingeschakelde schade-expert met als onderbouwing dat die zich niet aan de Gedragscode expertorganisaties zou houden. Dat oordeelde de kantonrechter in Apeldoorn woensdag in een zaak over de afhandeling van een keukenbrand. Dat de expert niet bij NIVRE of een andere brancheorganisatie was aangesloten, is volgens de rechter niet van belang.

Gedragscode

In de verzekeringsvoorwaarden van de inboedel- en opstalverzekering staat dat alle contra-experts ingeschreven moeten zijn bij het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) of bij een vergelijkbare brancheorganisatie. Die organisatie moet zich houden aan de Gedragscode expertorganisaties. “Voldoet de expert niet aan deze eisen? Dan zijn de kosten niet verzekerd.” Daar beroept Interpolis zich op. Volgens de verzekeraar houdt deze niet-aangesloten expert zich niet aan de genoemde Gedragscode. Maar daar neemt de kantonrechter geen genoegen mee. “De voorwaarden eisen aldus dat de organisatie zich houdt aan de Gedragscode.

Kritiek

Op de maatregel van Achmea kwam deze zomer direct al kritiek van niet-aangesloten schade-experts. Eric Horssius (Contra-expert.nl) noemde de maatregel zelfs gedoemd te mislukken. “De Nederlandse wet verbiedt immers om regels te maken die op dit punt het recht van verzekerden verminderen”, verwees hij naar de wetsartikelen waar ook de kantonrechter nu naar verwijst.

Lees hele artikel op amweb.nl

Reisverzekeraars: berekening dagwaarde verschilt aanzienlijk

Onderzoeksbureau MoneyView heeft een rapport gepubliceerd over reisverzekeringen. Daarin staat onder meer dat één op de vijf verzekeraars de gehanteerde afschrijvingslijsten niet openbaar wil maken. De lijsten die nu openbaar zijn, tonen aanzienlijke verschillen.

Reisverzekeringen hebben een bagagedekking. Op deze dekking wordt het vaakst een beroep gedaan. Ruim 1 op de 5 aanbieders vergoedt nooit de nieuwwaarde bij een gedekte schade die onder de bagagedekking valt. Bij hen geldt altijd direct de dagwaarde volgens de afschrijvingslijst.

In de meeste gevallen betreft een bagagedekking een schade aan een smartphone (alleen reisverzekeringen van Inshared en Hema dekken géén smartphones). Wat de verzekering vervolgens uitkeert is onder meer afhankelijk van de dagwaarde van het toestel. Om die te kunnen berekenen, hanteert de verzekeraar een afschrijvingslijst. Deze lijsten verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Als deze lijsten openbaar zijn, kunnen verzekeringen beter met elkaar vergeleken worden en de consument krijgt inzicht waar hij bij schade recht op heeft, zo wordt opgemerkt.

MoneyView en Independer hebben alle Nederlandse verzekeraars benaderd met het verzoek de lijsten openbaar te maken. Inmiddels heeft 70% van de verzekeraars de lijsten openbaar gemaakt of toegezegd dit op korte termijn te zullen doen. Van de overige verzekeraars is een-derde slechts beperkt transparant, door delen van de lijst openbaar te maken. De laatste groep, 18% van de verzekeraars, weigert tot dusver de afschrijvingslijsten vrij te geven, aldus MoneyView.

Analyse door MoneyView van wat nu openbaar is, toont dat er relevante verschillen zijn in de berekening van de dagwaarden. Bij een smartphone van 2,5 jaar oud met een nieuwwaarde van € 500 loopt dat bijvoorbeeld uiteen van € 83 tot € 250. Bovendien moet de consument rekening houden met een maximering van de uitkering, zoals die vastgelegd is in de polisvoorwaarden van de reisverzekering.

MoneyView stelt jaarlijks een ProductRating op (op een schaal van 1 tot 5 sterren), zowel voor doorlopende als voor kortlopende reisverzekeringen. Bij doorlopende reisverzekeringen zijn de vijf sterren voor de prijsstelling voor SNS (Doorlopende Reis Europa Plus/Wereld), Univé (Doorlopende Reisverzekering) en Zelf (Doorlopende Reis Europa Plus/Wereld). Vijf sterren voor voorwaarden gaan naar ABN AMRO (Doorlopende Reisverzekering), ANWB/Unigarant (Doorlopende Reis Compleet/Uitgebreid) en Europeesche (Doorlopende Reis Optimaal).

Bij kortlopende reisverzekeringen gaan de vijf sterren voor prijs naar OHRA (Kortlopende Reisverzekering) en Zelf (Kortlopende Reisverzekering). De vijf sterren voor voorwaarden in deze categorie gaan naar ANWB/Unigarant (Kortlopende Reis Compleet/Uitgebreid) en Europeesche (Kortlopende Reis Optimaal).

Bron: MoneyView

ZLTO: kleine verzekeraars vergoeden hagelschade wel na ‘ijsstorm’

Een aantal verzekeraars heeft, na overleg met ZlTO, inmiddels besloten om de hagelschade van (ijs)storm van 23 juni te dekken, ook al is alleen een stormschadeverzekering afgesloten.

“Het gaat met name om de kleinere verzekeraars die deze soepeler lijn gaan hanteren. Van leden weten wij dat Nationale Nederlanden, Delta Loyd en Klaverblad wel uitkeren. Aegon en Achmea vooralsnog niet”, zegt Hans Huijbers, voorzitter van ZLTO. Bij die verzekeraars voert ZLTO de druk op om toch coulance toe te passen.

ZLTO wil verzekeraars overtuigen van de bijzondere omstandigheden van de supercel met een ijsstorm tot gevolg. Stormschadeverzekeraars mogen niet hun verantwoordelijkheid ontlopen door zich te verschuilen achter regeltjes, zegt Huijbers. “Wij spreken over een ijsstorm en de grote verzekeraars verschuilen zich achter óf storm óf hagel. Het is te kinderachtig voor woorden. Ze laten mensen in de kou staan”,

Ervaring versus aandeelhouders

Volgens schade-expert Eric Horssius van Krantz-Polak klopt het dat tussen verzekeraars verschil is in coulance. “Het is in mijn ervaring zo dat kleinere verzekeraars beschikken over medewerkers met een lange staat van dienst en robuuste ervaring. Grotere verzekeraars (Achmea/Interpolis, ASR) beschikken over minder gekwalificeerde medewerkers die –reeds om die reden- vasthouden aan een grammaticale interpretatie van de polisvoorwaarden en niet aan de bedoeling van de partijen. Daarboven hebben grotere verzekeraars meer last van aandeelhouders die ook schadedirecteuren dwingen tot jaarlijks verbeterde winsten en dividenden. Aldus krijg je uitleg-verschillen die in Nederland in de regel worden opgelost door bekwame rechters.”

Horssius noemt een voorbeeld waarbij één van de verzekeraars ook de claim voor stormschade afwijst omdat er gedurende tien minuten een windsnelheid gemeten moet worden, hoewel dat nergens in de voorwaarden staat. Horssius denkt dat de rechter zich hierover moet buigen.

Gewasverzekering moet schade noodweer vergoeden

Het noodweer van eind juni heeft voor honderden miljoenen schade aangericht in de land- en tuinbouw. Veel ondernemers met een gewasverzekering zullen geen vergoeding krijgen omdat hagelschade daarin is uitgesloten, verwacht Eric Horssius, schade-expert bij Krantz & Polak Resolve. Volgens hem is dat niet terecht. Het ging om een complex van oorzaken. Het is zaak dat tuinders dit met hun brancheorganisaties oppakken en een schadevergoeding afdwingen.

„Verschillende organisaties en lokale besturen willen dat Noord- en Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant als rampgebied worden aangemerkt. Op die manier wordt het makkelijker voor gedupeerden om schade vergoed te krijgen. Maar hoe zit het met de kansen om deze schade geheel of gedeeltelijk te verhalen op de bestaande verzekeringen?
De standaard gewasverzekeringen geven dekking tegen storm en overvloedig hemelwater. Hagel is daarin uitgesloten, want daar is een aparte verzekering voor. Verzekeraars doen nu alsof het bij het noodweer in juni alleen om hagel ging.

Het is echter een samenspel van factoren geweest, dat bij meteorologen bekend staat als ’supercel’. Daar zijn verschillende meteorologen van het KNMI en uit Wageningen het over eens. Een supercel is het zwaarste type onweersbui dat er bestaat, met zware neerslag en windstoten. Dit verschijnsel staat niet als uitsluiting in polisvoorwaarden vermeld. De supercel kan op meerdere manieren schade veroorzaken. Die factoren mag je niet los van elkaar zien. Al helemaal niet om vervolgens die ene factor, die is uitgesloten van verzekering, als oorzaak aan te wijzen.
Sommige bedrijven staat het water tot de lippen.

De verzekeraar zegt: het spijt ons bijzonder, maar we kunnen uw schade niet vergoeden. Dit valt net buiten de omschrijving. De meeste mensen worden afgescheept aan de telefoon door een medewerker van een call-centre. ’Het heeft geen zin om een schadeformulier in te vullen, want schade door hagel is niet gedekt’, vertelt zo’n achttienjarige medewerker dan. En dat tegen klanten die dertig jaar lang premie hebben betaald. Mensen laten zich te makkelijk met een kluitje in het riet sturen.
Ook de overheid heeft besloten om niet bij te springen.

Uiteindelijk staat de ondernemer in de kou. Maar wat je van verzekeraars hoort is niet de waarheid. Ga met je branche-organisatie en advocaten praten en wakker de discussie aan. Laat je niet afschepen. Begin desnoods een rechtszaak.

Ik schat de kans dat de rechter meegaat met deze visie op 100%. Je moet wel de stap zetten om naar de rechter te gaan. De meeste ondernemers zijn daar terughoudend in. Er moeten dus mensen zijn binnen de land- en tuinbouworganisaties die deze kar gaan trekken voor hun leden. Als men dit collectief doet hoeft het helemaal niet zo veel geld te kosten; hoogstens een paar duizend euro per situatie. Causaliteit is bekend terrein voor juristen, eventueel met hulp van weerkundigen.”

Eric Horssius,

Schade-expert bij Krantz & Polak Resolve.

Waterschade – verzekering (wet tegemoetkoming schade bij rampen )

waterschade verzekering (WTS)

Waterschade verzekering (WTS)

De waterschade in het zuiden van Nederland voor boeren en andere ondernemers kan oplopen tot een miljard euro. Daarvan zou de helft directe schade en de andere helft gevolgschade betreffen. Verschillende organisaties en lokale besturen willen dat Noord- en Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant als rampgebied worden aangemerkt. Op die manier wordt het makkelijker voor gedupeerden om schade vergoed te krijgen. Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) liet eerder al weten daar niets voor te voelen, omdat mensen zich tegen waterschade konden verzekeren.

Komende donderdag 7 juli debatteert de Tweede Kamer van 10:00 tot 13:00 uur met staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken (EZ) over de waterschade in Zuidoost-Nederland. Dat is hard nodig nu deze zelfde Van Dam op 1 juli aan de Tweede Kamer schreef: “ Ik heb met eigen ogen kunnen vaststellen hoe omvangrijk de schade is, welke gevolgen dit voor de bedrijven heeft, maar ook de emotionele impact die dit heeft voor de ondernemer en zijn gezin. Soms kan een hele oogst als verloren worden beschouwd of heeft het zelfs gevolgen voor volgende seizoenen. Het is een grote klap voor de ondernemers”.

In dezelfde brief stelt de bewindsman dat een tegemoetkoming aan de gedupeerde bedrijven op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS) niet aan de orde is “omdat de geleden schade te verzekeren was”.

Krantz & Polak RESOLVE durft echter te stellen dat dergelijke schade NIET te verzekeren zou zijn geweest, althans niet tegen een aanvaardbare financiële tegenprestatie. Kort gezegd, verzekeraars, in een markt waar Hagelverzekeraars recent gedwongen werden om te stoppen omdat ze de vergrote regeldruk van DNB niet aankunnen, vragen te hoge en feitelijk onbetaalbare premies. Dan kun je niet zeggen dat dit soort risico’s te verzekeren zijn. Laat staan dat dergelijke risico’s goed te verzekeren zijn. Het is sterker, stel dat de verlangde premie “premietechnisch” gezien terecht hoog is gefixeerd, dan nog is het in strijd met de openbare orde en/of goede zeden als een tuinder, agrariër, of bloemenkweker een overeenkomst aan te laten gaan die leidt tot zijn financiële ondergang. Je kunt het tenminste niet domweg beoordelen als: je kunt het verzekeren dus de WTS is niet van toepassing. Opmerkelijk is dat bij een overleg over deze kwestie het Verbond van Verzekeraars, er als de kippen bij was om op haar website te melden dat de dergelijke risico’s goed te verzekeren zijn. Ook hier lijkt het belang van dit Verbond gelegen om de staatssecretaris te doen geloven dat de Nederlandse Verzekeraars een prima verzekering tegen hagel bieden.

Wat ons betreft wordt 7 juli besloten om de gedupeerden via de WTS te ondersteunen.

Wilt u iemand die aan u kant staat bij het vaststellen van water- en andere schades? Neem dan gerust contact met ons op.

Radar uitzending schadeverzekeringen

Eric Horssius (Krantz en Polak) was 5 oktober te zien in een uitzending over schadeverzekeringen en contra-expertise van Tros Radar.

Als je te maken krijgt met schade waarvoor je verzekerd bent, ga je ervan uit dat een schade-expert het beste met je voor heeft. In de praktijk blijkt dit vaak niet het geval.

Lees meer