Toeval bestaat niet – contra expertise verzekering overval

In 2007 werd in Rotterdam een “Ome Ko” overvallen. “Ome Ko” zult u zich afvragen. Wie is ome Ko? Ome Ko is de een van de vele bijnamen die gegeven wordt aan een bedrijf wat luxe gebruikte goederen in- en verkoopt. Het is een bedrijf wat erg in zwang is bij mensen die tijdelijk financieel krap zitten en tegen inlevering van bijvoorbeeld sieraden, de beschikking krijgen over geld.
Dit bedrijf, het bestaat inmiddels zo’n 15 jaar, werd op een kwade zaterdagavond, na sluitingstijd beroofd. De bedrijfsleidster werd bij haar woning gedwongen om terug te keren naar het bedrijf. Onder dreiging van een vuurwapen, heeft zij de voordeur en kluis van het bedrijf geopend. de overvallers verdwenen met een aanzienlijke buit, bestaande uit vele horloges en gouden sieraden. Ondanks dat het TV Programma “Opsporing Verzocht” er ruim aandacht aan besteedde, en natuurlijk de Rotterdamse Politie zijn best deed om de daders te pakken te krijgen, bleven resultaten uit.
Dit bedrijf had, niet onverstandig, een verzekering gesloten tegen schade die het gevolg was van zo’n overval. Ook de verzekeraar AEGON besloot een onderzoek in te stellen. Zij bestede het onderzoek uit aan het bekende onderzoeksbureau Interseco. Deze onderzoekers gingen slagvaardig aan het werk. Al snel was duidelijk dat zij dit anders en vooral sneller en agressiever deden dan de Politie. Verzekerde werd wijsgemaakt dat hij vooral geen eigen expert moest inschakelen. Resultaten bleven ook niet uit. Na enige weken kon dit, deskundig geachte, onderzoeksbedrijf al resultaten melden aan haar eigen opdrachtgeefster AEGON. Deze resultaten logen er niet om: “onjuistheden bij de aangifte, innerlijke tegenstrijdigheden….. Sterker nog, er kon niet worden bevestigd dat er sprake was van een gewelddadige beroving of enig andere gedekte gebeurtenis”. AEGON haastte zich om op basis van dit rapport het betaalde voorschot van € 75.000,– terug te vorderen. Dat deed zij door op een gegeven moment beslag te leggen op alle bezittingen van het bedrijf en haar directie. Volgens AEGON’s schadebehandelaar Schönherr, die desgevraagd een toelichting gaf op deze door de gedupeerde niet te begrijpen actie, zou de AEGON “altijd en in ieder geval het woonhuis verkopen van een der directeuren om aan zijn geld te komen. Met oplichters, zoals deze directeur, was AEGON helemaal klaar!”

Tja, daar sta je dan met je goede gedrag. Je leest wel eens dat verzekeringsmaatschappijen niet voldoende schade uitkeren. Je leest ook wel eens dat assuradeuren helemaal niets uitbetalen, maar als je dat leest dan denk je ook: “dat zullen ze best goed uitgezocht hebben, dan zeggen clubs als AEGON niet zomaar”. Maar nu het deze nette, hardwerkende, integere en, vooral GEDUPEERDE, overkomt begin je te geloven dat verzekeraars het flink bij het verkeerde eind kunnen hebben. Dat is op zich al een probleem, maar het probleem wordt nog groter omdat het een opeenstapeling wordt van narigheid: je krijgt geen schadevergoeding dus je komt in de financiële problemen. Als je in de financiële problemen komt weten de meeste financiers en relaties ook niet meer wat ze moeten doen. De vraag dringt zich op of dit door de AEGON ook voorzien was, of dat het slechts (ik weet niet wat erger is) dommigheid is aan de kant van de schadebehandelaar.
Enfin, na de eerste schrik vond “Ome Ko” medestanders. De huisbankier geloofde in zijn integriteit en zette de relatie voort. De contra-expert hielp met een goede advocaat in de persoon van mr O. Hammerstein, advocaat te Amsterdam.

Het proces werd door AEGON op hun dooie gemak gevoerd. Het leek wel of ze nog steeds verwachtten dat het bedrijf zo murw was gemaakt dat het om zou vallen. Eindelijk, bij de behandeling voor de Haagse Rechtbank, bleek de fungerende rechter korte metten te maken met de wijze van schadebehandeling door AEGON. Een van de vriendelijkste opmerkingen van de rechter tegen AEGON was dat hij “zelden een duidelijker voorval had gezien waar juist wél dekking verleend moest worden”. Jammer genoeg was dit voor de AEGON nog onvoldoende om zich juist en correct op te stellen. Nog steeds bleef zij haar – onjuiste – standpunt verdedigen om uiteindelijk zelfs de helft te bieden van de geleden schade. Verzekerde werd nog wel ingepeperd dat dit volstrekt “coulancehalve” was. Dit -in de verzekeringwereld meest misbruikte woord- betekende in dit geval niets minder dan een klap in het gezicht van de toch al zwaar beledigde gedupeerde. Verzekerde ging er niet op in en verzocht de rechter om een eindvonnis. Dit vonnis kwam op 1 juni 2011. Een volledige afwijzing van de eisen van AEGON én een volledige bevestiging dat AEGON de verzekeringsovereenkomst moet nakomen én een forse proceskostenveroordeling voor AEGON (maken de aandeelhouders van AEGON zich geen zorgen over zo veel verspilde centen?).
Maar een zweem van twijfel bleef hangen over de overval. AEGON zou toch niet gelijk hebben gehad met haar door Interseco onderbouwde stellingen, dat de hele overval in scene was gezet om de verzekeringsmaatschappij op te lichten?

Toeval, het begrip wat bij verzekeraars en haar schadebehandelaars maar niet begrepen wordt, speelt een grote rol. Een week na het vonnis van de Haagse Rechtbank meldde de Rotterdamse politie dat, als gevolg van het niet aflatende onderzoek, een aantal daders (pardon: verdachten) waren gearresteerd. Zij hadden inmiddels bekend en daarmee was de cirkel rond. De AEGON zal hier wel geen lering uit trekken, ik hoop dat gedupeerden dit vooral toch wel doen.

mr E.M. Horssius, chartered surveyor, werkzaam bij Krantz & Polak RESOLVE te Utrecht, kwam deze zaak tegen in zijn praktijk.

Grote (brand)schade? Contra-Expertise!

Op het moment dat u te maken krijgt met (brand-)schade zijn er naast de emotionele en praktische zaken, ook grote financiële belangen die veel zorg en aandacht verdienen. Op het moment dat u te maken krijgt met een schade, zal de bij VerzekerVoordelig.nl afgesloten polis zijn werk moeten gaan doen. Wij vinden het in zo’n geval dan ook van groot belang dat u financieel krijgt waar u recht op hebt!

Contra-expertise

Bij (brand-)schade ligt de bewijslast en onderbouwing van uw schade bij u. Belangrijk is dan om direct na uw schade, de kennis en kunde van een contra-expert in te schakelen. Een contra-expert is een eigen deskundige, die samen met uw verzekeringsadviseur aan uw kant staat.Samen met u en deze contra-expert zal VerzekerVoordelig.nl vervolgens de schaderegeling oppakken richting de verzekeraar.Deze deskundige assistentie is belangrijk in zowel de eerste fase na de schade (continuïteit, opruiming, tijdelijk verblijf, beredding) als op lang termijn (onderhandelingen, herinvestering, herbouw). Hierbij staat uw belang voorop en kan de door u afgesloten polis bewijzen waarvoor hij dient.

Onafhankelijke expertise

Bij VerzekerVoordelig.nl staat onafhankelijkheid hoog in het vaandel. Een contra-expertise bureau werkt alleen voor verzekerden en dus nooit voor verzekeringsmaatschappijen. Een duidelijke en onafhankelijke positie zonder belangenverstrengeling.

Door hun volledige transparante en ruimdenkende werkwijze en jarenlange ervaring in schaderegeling zorgen zij voor een optimaal schaderegelingsproces en schaderesultaat.

Uw recht

Contra-expertise is geen motie van wantrouwen tegen uw verzekeringsmaatschappij. Het is uw goed recht als consument. Deze hulp wordt zelfs in de polisvoorwaarden van uw (brand)verzekering aangeboden en de kosten hiervoor zijn meeverzekerd op uw polis.

Altijd doen!

In geval van (brand-)schade kunt u de bij VerzekerVoordelig.nl afgesloten polis aanspreken. Een onafhankelijk expertisebureau kan bewijzen dat zij als contra-expert voor u een optimaal resultaat behalen. Het is uw recht als consument en contra expertise heeft haar toegevoegde waarde reeds vele jaren bewezen. Dus; Grote brandschade? Contra-expertise!

Bron: Verzekervoordelig.nl

Wanneer is een schade-expert nodig?

Bij grotere schades komt onze schade-expert bij u langs. Hij bekijkt wat precies de schade is en of deze verzekerd is. Soms wordt de schade ook telefonisch of via video chat afgewikkeld. Onze schade-expert is er ook om u te helpen en uw vragen te beantwoorden. Hij is uw aanspreekpunt en zorgt ervoor dat uw schade snel en goed wordt afgehandeld. Bent u het niet eens met de hoogte van de vergoeding? Dan mag u zelf een expert inschakelen. Wij noemen dat een contra-expert. Lees hierover meer bij punt 3 (Contra-expertise) van de brochure ‘Wat doet een schade-expert?‘.

Bron: Interpolis

Fraudeurs geven verzekeraars lik op stuk

Eric Horssius , Senior Schade-expert bij Krantz & Polak RESOLVE, Financier van procedures tegen trage schadeverzekeraars.

Ik maak bezwaar tegen de ongebreidelde macht die de grootinquisiteurs van de verzekeraars mijn inziens vertegenwoordigen. Ik bedoel hier de nieuwste vorm van eigen rechter spelen. De steeds verder gaande klucht, getiteld: “Verzekeraars geven fraudeurs lik op stuk”.

“Wie de verzekeraar oplicht, krijgt vanaf nu direct een rekening van 532 euro gepresenteerd. Dat is de consequentie van een nieuwe maatregel die verzekeraars met de steun van onder meer het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Nationale Politie introduceren”.

Niemand die iets te zeggen heeft in dit land maakt zich zorgen over het onwaarschijnlijk hoge: “Wij van WC-Eend adviseren dat wij een boete mogen uitdelen aan wie wij maar willen-gehalte”. Je hebt het hier over een soort chantage-tak van de verzekeraars. Het betreft hier een zelfbenoemd A-team onder incasso bureaus, belast met het jagen op personen of instellingen die door een medewerker van een verzekeraar worden verdacht van witteboordencriminaliteit. Het slechte nieuws is dat verzekeraars ook nog eens vangnetten en wapens cadeau krijgen, juist van de overheid die ons dient te beschermen tegen chantage.

In de folders prijst de uitvoerende club So-Da.nl zich aan met woorden, en op een manier, waardoor er een gerechtelijk snufje aan deze nieuwe “Toetanchamon incasso medewerkers” lijkt te zitten. In werkelijkheid zijn het echter niet meer dan veredelde privé-graaiers.

De schadeverzekeraars dreigen uit te groeien tot een onaantastbare machtspositie. Dit ondanks dat verzekeraars zich in het naspel van gesloten verzekeringen en schades danig vergaloppeerd hebben en zich ernstig zorgen moeten maken over de toekomst. Al eerder rezen vanuit het ministerie van Justitie kritische geluiden over de bijzondere bevoegdheden die de speurneuzen van verzekeraars zichzelf toedichtten. Aangezien verzekeraars genoeg dossiers en zaken tellen die zijn betrokken bij schimmige deals, geeft het volgens mij geen pas om deze bedrijven en bureaus zelf nog eens te belasten met zulk maatschappelijk gevoelig speurwerk als bijvoorbeeld “verzekeringsfraude”. Het gaat mij vooral om die gedupeerden, die weliswaar geen onkreukbare engelen van uiterste administratieve accuratesse zijn, maar dan nog niet maar afgerekend kunnen worden als een ordinaire ladelichter.

Mijn ervaring is dat verzekeraars zeer eenzijdig een schadegeval laten onderzoeken, door overigens tekortschietend personeel of partij-informanten. In rapporten die ik onder ogen kreeg worden de feiten zo gerangschikt dat het imago van een verzekerde aan stukken werd gescheurd. De kans om zich tijdig tegen de aanklachten te verweren, krijgt men niet. Personen die ten gunste van een gedupeerde zouden kunnen getuigen, worden niet gehoord, omdat ze partijdig zouden zijn. Bovendien bedienden de speurneuzen van verzekeraars zich ook nogal eens van foutieve gegevens, wanneer hen dat van pas komt om verzekerden in de verdrukking te brengen. Met termen als «onbegrijpelijk en opmerkelijk», later ook vervangen door het eufemistische doch evenveel verdenking opwekkende «al dan niet opzettelijk onjuiste opgave doen» probeert men het beeld te creëren van een verzekerde die tijdens de schadebehandeling zichzelf aan het verrijken is. Ik ken een geval waar de boekhouding van een gedupeerde inderdaad een chaos was maar de speurneuzen van de verzekeraar er een kleptomaan en pyromaan rookgordijn van maakten.

Laat u niet zonder protest afvoeren en cremeren. Verzet u tegen een publieke maar particuliere executie door eigen rechtertje spelen van verzekeraars. Doe u zelf een groot plezier en weiger zo een onfatsoenlijke aanpak. Laat uw zaak en kansen op zijn merites beoordelen. Ik voorspel u: ZEER GROTE KANS dat autosuggestie, opzettelijke onvolledigheid en andersoortige manipulatie van gegevens uw zaak aan elkaar doen hangen, met kennelijk maar één doel: de onmiddellijke liquidatie van u en uw vordering tot schadevergoeding.

Tot slot. Over de vraag welke duistere doelen daarmee worden gediend, tast ook ik in het duister. Ik houd het op onheil dat verzekerde over zichzelf zou hebben afgeroepen door een zelfbewuste stijl van claimen of te weinig medewerking geven aan expertise of onderzoek. Dan wel ligt het aan de omvang van de gevorderde schadevergoeding en de daaruit voortvloeiende rancune in kringen van het schade- apparaat die, eenmaal samengebald in de Bloedraad van de ”Commissie tot Fraude Coördinatie” of “Speciale Zaken”, uiteindelijk wraak wil nemen, en wel door het inhuren van de «forensische» “onafhankelijke” partij informanten.

Gewasverzekering moet schade noodweer vergoeden

Het noodweer van eind juni heeft voor honderden miljoenen schade aangericht in de land- en tuinbouw. Veel ondernemers met een gewasverzekering zullen geen vergoeding krijgen omdat hagelschade daarin is uitgesloten, verwacht Eric Horssius, schade-expert bij Krantz & Polak Resolve. Volgens hem is dat niet terecht. Het ging om een complex van oorzaken. Het is zaak dat tuinders dit met hun brancheorganisaties oppakken en een schadevergoeding afdwingen.

„Verschillende organisaties en lokale besturen willen dat Noord- en Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant als rampgebied worden aangemerkt. Op die manier wordt het makkelijker voor gedupeerden om schade vergoed te krijgen. Maar hoe zit het met de kansen om deze schade geheel of gedeeltelijk te verhalen op de bestaande verzekeringen?
De standaard gewasverzekeringen geven dekking tegen storm en overvloedig hemelwater. Hagel is daarin uitgesloten, want daar is een aparte verzekering voor. Verzekeraars doen nu alsof het bij het noodweer in juni alleen om hagel ging.

Het is echter een samenspel van factoren geweest, dat bij meteorologen bekend staat als ’supercel’. Daar zijn verschillende meteorologen van het KNMI en uit Wageningen het over eens. Een supercel is het zwaarste type onweersbui dat er bestaat, met zware neerslag en windstoten. Dit verschijnsel staat niet als uitsluiting in polisvoorwaarden vermeld. De supercel kan op meerdere manieren schade veroorzaken. Die factoren mag je niet los van elkaar zien. Al helemaal niet om vervolgens die ene factor, die is uitgesloten van verzekering, als oorzaak aan te wijzen.
Sommige bedrijven staat het water tot de lippen.

De verzekeraar zegt: het spijt ons bijzonder, maar we kunnen uw schade niet vergoeden. Dit valt net buiten de omschrijving. De meeste mensen worden afgescheept aan de telefoon door een medewerker van een call-centre. ’Het heeft geen zin om een schadeformulier in te vullen, want schade door hagel is niet gedekt’, vertelt zo’n achttienjarige medewerker dan. En dat tegen klanten die dertig jaar lang premie hebben betaald. Mensen laten zich te makkelijk met een kluitje in het riet sturen.
Ook de overheid heeft besloten om niet bij te springen.

Uiteindelijk staat de ondernemer in de kou. Maar wat je van verzekeraars hoort is niet de waarheid. Ga met je branche-organisatie en advocaten praten en wakker de discussie aan. Laat je niet afschepen. Begin desnoods een rechtszaak.

Ik schat de kans dat de rechter meegaat met deze visie op 100%. Je moet wel de stap zetten om naar de rechter te gaan. De meeste ondernemers zijn daar terughoudend in. Er moeten dus mensen zijn binnen de land- en tuinbouworganisaties die deze kar gaan trekken voor hun leden. Als men dit collectief doet hoeft het helemaal niet zo veel geld te kosten; hoogstens een paar duizend euro per situatie. Causaliteit is bekend terrein voor juristen, eventueel met hulp van weerkundigen.”

Eric Horssius,

Schade-expert bij Krantz & Polak Resolve.

Tijdens vliegreis gestolen laptop is wél verzekerd

Een laptop die vanuit het bagagevak van een vliegtuig wordt gestolen, valt wel degelijk onder de dekking van de verzekering.

Dat blijkt uit een beslissing die de klachtencommissie voor de financiële dienstverlening Kifid eerder deze maand heeft genomen, en waar de Consumentenbond aandacht aan schenkt.

Een man die bij zijn verzekeraar aanklopte omdat zijn laptop tijdens een vlucht was gestolen, kreeg in eerste instantie nul op rekest omdat hij volgens de verzekeraar voorzichtiger had moeten zijn. De laptop lag in het bagagevak en dus niet in het zicht van de man, redeneerde de verzekeraar: hij had voorzichtiger moeten zijn en de laptop onder de stoel voor zich moeten opbergen.

De klachtencommissie ging er niet in mee. De verzekeraar had in de polis duidelijk moeten maken dat de laptop tijdens de vlucht niet verzekerd is.

Aan de uitspraken van de Kifid wordt doorgaans navolging gegeven.