Hulp nodig? Bel ons direct: +31306622424

Uit de verzekering gegooid

Posted on October 7, 2015

De schadeverzekeraar is op grond van de Wet en daarvan afgeleide beginselen vervolgens verplicht zich tijdens het onderzoek als een goed schadeverzekeraar te gedragen. Dit wordt ingekleurd door de klassieke beginselen van zorgvuldig onderzoek: het motiverings-, het vertrouwens-, het proportionaliteits-, het subsidiariteits- en het gelijkheidsbeginsel. Verder geldt het beginsel van hoor en wederhoor en dient er een concreet vermoeden van fraude te bestaan.

De vraag is vervolgens hoe rechters omgaan met de wijze waarop verzekeraars onderzoek naar fraude hebben verricht. Wij hebben de relevante jurisprudentie onderverdeeld in een aantal onderwerpen: algemene beginselen van zorgvuldig onderzoek, ondervraging van de gedupeerde verzekerde, incomplete rapportage, inschakeling van een recherchebureau, grensoverschrijdende onderzoeksmiddelen en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. algemene beginselen van zorgvuldig onderzoek Het belang van zorgvuldig onderzoek is evident. De gevolgen van een ontzegging van dekking wegens vermeende fraude kunnen zeer groot zijn.

Krantz & Polak RESOLVE, schade-experts en gediplomeerde Gerechtelijke Deskundigen adviseren u graag, vrijblijvend en meestal op basis van no cure no pay.

Volgens de kantonrechter Rotterdam dient een verzekeraar die de verzekeringsovereenkomst met een gedupeerde verzekerde wegens fraude wil beëindigen (en hem niets wil vergoeden) zich te realiseren dat zijn beslissing grote consequenties met zich mee kan brengen. Niet alleen raakt de gedupeerde verzekerde zijn schadevergoeding kwijt, maar tevens zingt in het bedrijf rond (en dan doorgaans ook in de branche en in de persoonlijke levenssfeer van de gedupeerde verzekerde) dat die gedupeerde verzekerde wegens fraude “uit de verzekering is gegooid”. Dat is zeer ingrijpend en de kans is niet ondenkbeeldig dat hierdoor aan de gedupeerde verzekerde in de toekomst een zweem van criminaliteit kleeft waar hij niet of nauwelijks meer van afkomt. Daarom moet de verzekeraar, aldus de kantonrechter, de tijd nemen voor een zorgvuldig onderzoek.

De vraag is vervolgens hoe rechters omgaan met de wijze waarop schadeverzekeraars onderzoek naar fraude hebben verricht in juist uw specifieke situatie.

Krantz & Polak RESOLVE, schade-experts en gediplomeerde Gerechtelijke Deskundigen adviseren u graag, vrijblijvend en meestal op basis van no cure no pay. Wij hebben de relevante jurisprudentie onderverdeeld in een aantal onderwerpen: algemene beginselen van zorgvuldig onderzoek, ondervraging van de gedupeerde verzekerde, incomplete rapportage, inschakeling van een recherchebureau, grensoverschrijdende onderzoeksmiddelen en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Opvallend is ook dat wij dikwijls de gedane onderzoeken en bereikte onderzoeksresultaten kunnen diskwalificeren.

Voor inlichtingen: 030-6622424 of per e-mail: schade@krantz-polak.nl.