Schaderegelaar

Wordt de schaderegelaar niet chagrijnig als ik jullie inschakel?

Ja, dat wordt hij vaak wel, maar daar is geen reden toe. Het Verbond van Verzekeraars acht het: ‘van groot belang dat de klant in het contact met maatschappijen een volwaardige rol kan spelen.

Daartoe kan een klant bijvoorbeeld een beroep doen op contra-expertise, die doorgaans in de polisvoorwaarden wordt genoemd en door de verzekeraar wordt vergoed. In de praktijk blijkt dat weinig mensen van contra expertise gebruik maken. Mocht dat voortkomen uit onwetendheid over deze mogelijkheid, dan bepleit het Verbond een meer nadrukkelijke verwijzing in het contact met de consument.’ (reactie Verbond van Verzekeraars – de belangenvereniging van verzekeraars in Nederland) op weer een zeer kritische TV uitzending van Zembla d.d.8 februari 2009) Het is jouw schade en dus jouw belang dat je de afwikkeling gelijk goed regelt.

Een schaderegelaar houdt er niet van om op zijn vingers gekeken te worden of om te horen dat hij de schadehoogte niet goed vaststelt. Loop niet in valletjes als: “dan duurt de schadeafwikkeling veel langer” (niet waar), “dan praat ik niet meer met je” (waar, want wij praten met je en vervolgens praten wij met de schaderegelaar), “de tussenpersoon staat je immers al bij” (niet waar, want deze heeft verstand van bemiddelen en niet van schaderegeling) of “je mag kiezen uit het lijstje wat ik hier heb” (niet waar, wij staan bovendien nooit op lijstjes, juist vanwege onze successen tegen verzekeraars).

In de verzekeringsovereenkomst en de wet staat duidelijk dat de expert van de verzekeringsmaatschappij samen met jouw eigen expert de schade vast moet stellen. Het is dus jouw recht en niemand zal je kwalijk nemen dat je van dit recht gebruik maakt. Als dat wel gebeurt, is dat een veeg teken.

Wacht niet te lang. Schakel ons tijdig in. Wij zijn je graag van dienst.

Lees verder